Nieuwe maatregel toeslag bij 52 dagen tijdelijke werkloosheid van de federale overheid

Last update:
Avatar
by ABVV
Volgen

De federale regering kondigde begin november enkele nieuwe maatregelen aan ter ondersteuning van o.a. het inkomen van de werknemers.

 

Eén ervan is een “uitbetaling door de RVA van een supplement op de eindejaarspremie aan werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn geweest. Werknemers die in 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos corona zijn geweest, zullen een toeslag op hun eindejaarspremie krijgen van 10 euro per extra dag tijdelijke werkloosheid (bovenop de 52 dagen). Voor wie in aanmerking komt, zal de totale toeslag steeds minimum 150 euro bedragen.”

Bron: https://www.premier.be/nl/federale-regering-beslist-breed-sociaaleconomisch-steunpakket, maatregel 23

 

Wetteksten zijn hiervan nog niet beschikbaar en de precieze modaliteiten zijn ons dus nog onbekend.

 

Het gaat dus niet om een eindejaarspremie.

 

 

Opmerkingen

0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.