Tijdelijke werkloosheid voor ouders wanneer school of opvang sluit

Last update:
Avatar
by ABVV
Volgen

Gaat de opvang dicht, of sluit de school van je kinderen (gedeeltelijk) omwille van het coronavirus? Moet je met je kinderen in quarantaine?

Je kan nu gebruik maken van tijdelijke werkloosheid.

Het corona-ouderschapsverlof, een specifieke vorm van ouderschapsverlof waarbij je na akkoord van je werkgever één vijfde of halftijds kon onderbreken, is gestopt op 1 oktober. In de plaats is er nu een meer gericht systeem: de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona is opengesteld voor werknemers wanneer de school of opvang van hun kind (gedeeltelijk) sluit.

Dit nieuwe systeem is sneller en flexibeler omdat het meteen kan gelden voor de volledige periode waarin de opvang of school sluit. Je ontvangt ook een hogere uitkering dan bij corona-ouderschapsverlof.

Deze maatregel gaat van kracht op 1 oktober 2020 en loopt voorlopig tot 31 december 2021.

Recht om afwezig te zijn

Je hebt het recht om van het werk afwezig te zijn, zonder loonbehoud, ook voltijds:

 • wanneer een minderjarig kind (of schoolgaand kind) waarmee je samenwoont thuis moet blijven omdat het kinderdagverblijf, de klas of de school (gedeeltelijk) gesloten wordt om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
 • wanneer je een kind met een handicap ten laste hebt, en dit kind (ongeacht de leeftijd) niet naar een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan omdat dit centrum (gedeeltelijk) gesloten wordt om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Je kan voor het werk afwezig blijven en tijdelijke werkloosheid ‘opnemen’ zolang je kind niet terug naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan.

Werkgever op de hoogte brengen

Je wil gebruik maken van dit recht? Breng dan onmiddellijk je werkgever op de hoogte. Je moet het ‘attest sluiting corona’ (hier downloaden op de website van de RVA), dat onder andere de periode van (gedeeltelijke) sluiting omschrijft, laten invullen en ondertekenen door de school of opvang. Daarna vul je dit aan en onderteken je het attest. Bezorg vervolgens het volledig ingevuld attest aan je werkgever.

Werkloosheidsuitkering

Voor de periode waarin de school of opvang gesloten is heb je recht op uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona. Je ontvangt werkloosheidsuitkeringen van de RVA voor de dagen dat je afwezig bent van het werk.

Het gaat om 70% van je loon (voor havenarbeiders 65%). Het bruto maximumloon waarop dit bedrag berekend wordt is 2.754,76 euro. Verdien je meer, dan zal je uitkering toch berekend worden op dit begrensd loon. De minimumuitkering is 55,59 euro/dag wat neerkomt op 1445,34 euro bruto per maand. Op deze uitkering wordt 15% voorheffing ingehouden. Staar je niet blind op het nettobedrag dat je nu ontvangt. De eindafrekening volgt pas volgend jaar, in 2021, met de belastingen die worden berekend op al je inkomsten van 2020.

Daarnaast ontvang je ook een toeslag van de RVA van 5,63 euro per dag (voltijds). Sommige sectoren voorzien hier bovenop nog een aanvulling, informeer je hierover (bij je ABVV-delegee).

Praktische info

 • Bij het corona-ouderschapsverlof had je het akkoord nodig van je werkgever. Je moest om toestemming vragen. Bij tijdelijke werkloosheid voor ouders wanneer de opvang of school sluit is dat niet het geval. Je hebt het recht om afwezig te blijven. Ook voltijds.
 • Deze vorm van tijdelijke werkloosheid geldt voorlopig tot 31 december 2020, maar het systeem kan verlengd worden door de nieuwe regering. Wij houden je op de hoogte.
 • Het kan hierbij ook gaan om een gedeeltelijke sluiting van een school of opvangcentrum. Bijvoorbeeld: enkel bepaalde klassen van een school worden gesloten.
 • Het attest ‘sluiting corona’ kan je downloaden via de rva
 • Je werkgever doet aangifte en zet de procedure in gang. Hij geeft ook de dagen door waarop je tijdelijk werkloos bent.
  • Heb je recent uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvangen via het ABVV, dan hoef je niks te doen. Als de ABVV-werkloosheidsdienst nog extra informatie nodig heeft, word je gecontacteerd.
  • Heb je nog geen uitkeringen tijdelijke werkloosheid via het ABVV ontvangen, of is het langer dan drie jaar geleden, dan moet je werkgever aangifte doen én jij moet een aanvraag indienen bij het ABVV. Dit doe je snel en eenvoudig op www.tijdelijkwerkloos.be, waarna wij je dossier opstellen en je contacteren.

Opmerkingen

0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.