Welke sectoren of ondernemingen werden 'uitzonderlijk hard getroffen'?

Avatar
by ABVV
Volgen
1. Bedrijven die ‘bijzonder zwaar’ getroffen worden door de coronacrisis kunnen tot eind dit jaar gebruik blijven maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona. Zij moeten aantonen dat in het tweede kwartaal (april-mei-juni 2020) 20 procent van het totaal aangegeven aantal arbeidsdagen dagen tijdelijke werkloosheid (overmacht door corona of economische werkloosheid) waren. 
De werkgevers moeten die aangifte doen en voor de werknemers uit die bedrijven blijft de huidige regeling tot het einde van het jaar van toepassing. Die werknemers moeten geen bijkomende formaliteiten vervullen.
 
2. Er zijn ook sectoren die erkend werden als “bijzonder zwaar getroffen”. De werkgever moet niets doen voor de sector van de taxi’s, de audiovisuele sector, het hotelbedrijf, de vermakelijkheidsbedrijven, de socio-culturele sectot, de sector van de toeristische attracties. Deze worden automatisch erkend. 
Voor onderstaande sectoren moet de werkgever een aangifte doen bij de RVA en het geldt enkel voor bepaalde activiteiten (dus niet voor alle werknemers uit het paritair comité).
 

100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus

109 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten

111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen

126 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking

Beperkt tot het verhuren en het plaatsen van materieel voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden; het vervaardigen, het verhuren en het plaatsen van stands, decors, tribunes; het verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook; het inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen

139 Paritair Comité voor de binnenscheepvaart

Beperkt tot de pleziervaart voor toeristische doeleinden

140.01 Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars

Beperkt tot touringcars

140.04 Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

149.01 Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie

Beperkt tot het plaatsen van geluids- en beeldinstallaties in het kader van de organisatie van evenementen

200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden

 

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus

209 Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid

Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen

215 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten

226 Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

314 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

Beperkt tot de exploitatie van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams

315 Paritair Comité voor de handelsluchtvaart

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

 
Als er een erkenning is blijven de huidige regels van toepassing tot het einde van dit jaar. En de werknemers moet geen bijkomende formaliteiten vervullen. 
 
3. Andere bedrijven kunnen gebruik maken van de klassieke systemen van tijdelijke werkloosheid die al bestonden voor de coronacrisis: ‘tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht’ en ‘tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen’. Elk systeem heeft eigen criteria en formaliteiten die ook kunnen afwijken van de regeling voor de coronacrisis.
Belangrijk is dat voor deze groep de “normale” regels terug van toepassing worden. Je moet dus een controlekaart gebruiken (die je krijgt van je werkgever) en deze op het einde van de maand bij de werkloosheidsdienst van het ABVV binnen brengen. Vul die controlekaart correct in want controles door de RVA zijn mogelijk. Ook de normale regels van de cumul zijn van toepassing (bij bijberoep bijvoorbeeld, of als je een pensioen geniet).

Opmerkingen

0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.