Ik werk deeltijds tijdens mijn arbeidsongeschiktheid (gedeeltelijke werkhervatting), wat nu?

Last update:
Avatar
by ABVV/ACCG/FGTB
Volgen

Hierover krijgen we veel vragen, zowel van leden als van werkgevers. Breng je werkgever dus zeker op de hoogte van jouw mogelijke keuzes.

Dit zijn vaak voorkomende situaties:

  • Als je je toegelaten activiteit niet meer kan uitoefenen door een maatregel van tijdelijke of economische werkloosheid, kan je aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering. Deze uitkering kan je combineren met je ziekte-uitkering. De werkloosheid wordt gelijkgesteld met gepresteerde uren. Je werkgever moet die uren aan het ziekenfonds doorgeven met een code 70 (tijdelijke werkloosheid), code 71 (economische werkloosheid-arbeider) of code 76 (economische werkloosheid-bediende).
  • Opgelet: je kan géén tijdelijke werkloosheidsuitkeringontvangen als je een gedeeltelijke werkhervatting hebt van minder dan 20 % van het volledige uurrooster. Je krijgt dan namelijk een volledige ziekte-uitkering, en die kan je niet combineren met een uitkering voor tijdelijke werkloosheid.
  • Je wil – bijvoorbeeld uit voorzichtigheid – je gedeeltelijke werkhervatting stopzetten. Laat dit altijd weten aan je ziekenfonds. Doe dit per brief of e-mail, maar vraag eerst het juiste formulier aan.  Het ziekenfonds betaalt vanaf dan opnieuw je volledige uitkering. Vergeet niet om, vóór je weer aan de slag gaat, een nieuwe aanvraag gedeeltelijke werkhervatting in te dienen bij het ziekenfonds.
  • Oefen je met toelating van de adviserend-arts een zelfstandig bijberoep uit tijdens je arbeidsongeschiktheid? En wil je je activiteit (tijdelijk) stopzetten? Laat dit dan per brief of e-mail weten aan het ziekenfonds, via het formulier S110 (aan te vragen bij je mutualiteit). We betalen tijdens de periode van onderbreking dan opnieuw je volledige uitkering.
  • Heb je slechts een kleine gedeeltelijke tewerkstelling (maximaal 20 % van je vroegere uurrooster)? In deze situatie hebben je arbeidsprestaties sowieso geen invloed op je uitkering. Je hoeft dus niets te doen en blijft je volledige uitkering ontvangen.
  • Je werkte vóór je ziekte bijvoorbeeld in de zorg en nu vraagt je werkgever of je wil bijspringen. In dit geval moet je, vóór je weer aan de slag gaat, een aanvraag gedeeltelijke werkhervatting indienen bij het ziekenfonds. Dat moet je ook doen als je al een toestemming voor gedeeltelijke werkhervatting hebt, maar nu meer uren wil presteren dan in je toestemming staat. Zonder voorafgaande aanvraag kan je je erkenning arbeidsongeschiktheid verliezen.

Wij proberen elke vraag zo goed als mogelijk te beantwoorden. Door de steeds veranderende situatie kan het zijn dat deze informatie niet meer geldig is. Gelieve hiervoor begrip te hebben, wij stellen alles in het werk om deze site zo actueel mogelijk te houden.

Opmerkingen

0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.