Hoe verloopt een uitbetaling tijdelijke werkloosheid?

Avatar
by ABVV/ACCG/FGTB
Volgen

Om een werkloosheidsuitkering uit te betalen, zijn er verschillende stappen die gebeuren. Wij laten je er even kennis mee maken.

1. De verplichten van jou, de werknemer.

Normaal gezien moet jij drie dingen aan ons bezorgen:

 • Een aanvraag tijdelijke werkloosheid.

Je valt onder de regeling van bijzonder zwaar getroffen bedrijf of sector.
Voor jou blijft dezelfde regeling van toepassing als deze die gold tot augustus. Je moet dus normaal zelf niets doen (tenzij je voor september nog niet werkloos was) De ABVV-werkloosheidsdienst ontvangt deze informatie van de RVA.

Je wordt tijdelijk werkloos vanaf 1 september maar je bedrijf valt niet onder de regeling van ‘bijzonder zwaar getroffen’ bedrijven of sector.
Je werkgever deelt de vorm van tijdelijke werkloosheid (omwille van overmacht of omwille van economische redenen) mee aan de RVA. De ABVV-werkloosheidsdienst ontvangt deze informatie, gaat na of je formaliteiten moet vervullen en neemt indien nodig contact op met jou. Je zult normaal gezien ook een controlekaart ontvangen van je werkgever.

 • Een verklaring van persoonlijke en familiale toestand (C1). Op dit document moet je je andere inkomsten, je gezinstoestand of enkele speciale situaties aangeven.
  Dit document is afgeschaft tot 31 december voor bedrijven of sectoren die uitzonderlijk hard getroffen zijn. 
 • Een controlekaart ("dopkaart"/"stempelkaart") C3.2A.
  Dit wit of zalmroze (in de bouw) document geeft aan welke dagen jij tijdelijk werkloos was en wat je die maand al dan niet nog van andere inkomsten had.
  Dit document is afgeschaft tot 31 december voor bedrijven of sectoren die uitzonderlijk hard getroffen zijn. 

2. De verplichtingen van de werkgever

De werkgever heeft 2 verplichtingen vooraleer jij een uitkering kan krijgen. Deze moet hij digitaal bezorgen aan alle vakbonden samen:

 • Een aanvraag tijdelijke werkloosheid als werkgever.
  In deze aanvraag moet hij de reden, de hoeveelheid, soort en duurtijd van de tijdelijke werkloosheid aangeven. Dit moet hij maar 1 keer doen.

 • Een aangifte van de dagen van tijdelijke werkloosheid per werknemer.
  In deze aanvraag moet hij per werknemer het exact aantal dagen tijdelijke werkloosheid aangeven.
  Deze aangifte gebeurt in de praktijk meestal door zijn sociaal secretariaat, dat is een bureau die alle personeelsadministratie (lonen, ...) doet.

3. Wat moeten wij dan als vakbond doen?

Normaal gezien vergelijken wij de aangifte van de werkgever met jouw aangifte. Als deze gelijk is, dan kunnen we direct uitbetalen. Is er een verschil of is er een probleem bij een van de documenten, dan nodigen we je uit om je dossier te bespreken. Zo betalen we zo weinig mogelijk een fout bedrag uit!

Zonder gegevens van je werkgever hebben wij nog geen werkloosheidsdossier.

Pas op: in sommige, héél beperkte gevallen, zijn er nog meer inlichtingen nodig. In dat geval contacteren wij je zelf om je dossier in orde te maken. Momenteel steken wij al onze tijd in het verwerken van de dossiers en zijn we beperkt telefonisch bereikbaar. We hopen op je begrip hiervoor.

Deze uitleg is een vereenvoudigde weergave van het indienen van een dossier. In sommige gevallen zijn aanvullende documenten nodig, afhankelijk van bijvoorbeeld je bijberoep.

 

 

Opmerkingen

0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.