Welke voorzorgsmaatregelen moet je werkgever nemen?

Avatar
by ABVV/ACCG/FGTB
Volgen

Ben je bezorgd over je veiligheid op het werk, dan verstaan we dit zeker. Je werkgever moet dan ook voldoende voorzorgen nemen dat je risico zo klein mogelijk is. 

 

Mogelijke ‘social distancing’-maatregelen op bedrijfsniveau

 

 • Afstand houden! Dit betekent de  blootstelling  vermijden aan  andere  personen  binnen  1,5meter.  Indien de werkorganisatie het toelaat, gebruik dan een ruimere marge dan 1,5m (in wetenschappelijke bronnen spreekt men over minimaal 1,8m) .
 • Gebruik markeringen, linten of fysieke barrières om zones of plaatsen af te bakenen.
 • Gebruik spreidingsmaatregelen bij in -, uit en doorgangen met de hulpmiddelen hierboven opgesomd.
 • Bekijk de mogelijkheden van spreiding van het werk in de tijd gedurende een werkdag. Dit heeft automatisch een impact op het aantal aanwezige personen.
 • Spreid ook zoveel mogelijk de pauzes, intermitterend in plaats van samenvallend.
 • Beperk aanwezigheid in   ruimten  of  op  plaatsen  waar  groepen  mensen aanwezig zijn. Zelfs al kan de minimale afstand tussen die personen gegarandeerd worden, dan  nog  is het  aangewezen om de toegang voor te behouden aan wie daar echt aanwezig moet zijn.
 • Isolatie of afgezonderde tewerkstelling is een extreme vorm van afstand houden. Normaal moet  zoveel  mogelijk  worden  vermeden  dat  werknemers  afgezonderd werken  maar  nu kan  het een tijdelijke optie zijn, voor zover toegelaten door de welzijnswetgeving.  
 • Werkplekken onder brengen in afzonderlijke ruimtes met bezetting door 1
 • Werkplekken compartimenteren. Indien mogelijk voor de uitvoering van het werk kunnen teams die normaal per 2 opereren teruggebracht worden naar 1
 • Zorg bij afgezonderde tewerkstelling voor een mogelijkheid van sociaalcontact/controle via bv. walkie-talkies of andere systemen die geen actie van de ontvanger vergen. Ook ‘man-down’ of andere systemen die immobiliteit detecteren, kunnen worden ingezet voor de veiligheid van de geïsoleerde werknemer. Voor werk dat in gevaarlijke omstandigheden uitgevoerd moet worden, is de aanwezigheid van een andere persoon die in staat is snel alarm te geven, noodzakelijk (cf. artikel 54ter ARAB).  Indien ‘social distancing’ daarbij niet mogelijk is, is een stopzetting van dit werk noodzakelijk.
 • Gebruik alternatieven voor bijeenkomsten zoals  vergaderingen,  opleidingen of werkoverleg. Digitale   communicatiemiddelen   en   -tools   bieden   ongekende mogelijkheden om te overleggen.    Startwerkvergaderingen of  toolbox-meetings kunnen  worden  gehouden via  een luidspreker  systeem waarbij iedereen op zijn werkplek blijft en afstand houdt.
 • Pas de hygiënemaatregelen rigoureus toe. Regelmatig de handen wassen en ook na contact met voorwerpen of oppervlakken die door anderen aangeraakt zijn. Water en zeep zijn onmisbaar voor een goede handhygiëne. Bij gebrek aan water dienen geschikte handgels of gelijkwaardige oplossingen ter beschikking te worden gesteld. Aanvullend kunnen wegwerphandschoenen gebruikt worden.
 • Als het, in cruciale sectoren en essentiële diensten, noodzakelijk is om korter dan 1,5 meter bij iemand te komen, beperk dan die ‘blootstelling’ zoveel mogelijk in de tijd en limiteer het aantal personen dat in zo’n situatie terechtkomt.
 • Voorzie het gebruik van beschermingsmiddelen (bvb.mondmaskers) als het noodzakelijk is om korter dan 1,5 meter bij iemand te komen of als je een gesloten ruimte moet betreden waar veel mensen aanwezig zijn, of als de risico’s verbonden aan de aard van het werk het vereisen.
 • Het gebruik van mondmaskers mag geen op zichzelf staande maatregel zijn maar moet altijd gezien worden in samenhang met de andere preventiemaatregelen. (zie hierboven) Om enig effect te hebben, moeten maskers correct en consistent gedragen worden gedurende de tijd dat ze gebruikt worden..

Voor persoonlijke beschermingsmiddelen bestaan strikte normen met beschermingsgraden en ze vergen een risicoanalyse, informatie voor en opleiding van de gebruiker.  

Een persoonlijk beschermingsmiddel is bestemd voor gebruik door één persoon. Zij mogen niet achtereenvolgens door verschillende werknemers worden gebruikt, tenzij zij bij elke verandering van gebruiker met zorg gereinigd, ontstoft en gedesinfecteerd worden. 

 

BASISREGELS:

Cascade beschermingsmaatregelen corona in de bedrijven:

 1. Bedrijven zijn  -  ongeacht  hun omvang  -  verplicht  om  telewerk  te organiseren voor  elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.
 2. Voor de functies waar telethuiswerk niet kan worden toegepast, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van ‘social distancing’ te  garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke  Die regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de  werkgever.
 3. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan die verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten. Indien de autoriteiten vaststellen dat de ‘social distancing’-maatregelen niet worden  nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.
 4. De bepalingen onder 2. zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Maar deze bedrijven en diensten moeten, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van ‘social distancing’ toepassen.

 

Gebruik je gezond verstand en wees duidelijk naar de klanten toe. Geen respect voor jou en deze maatregelen? Dan stop je het werk, mits overleg met je werkgever of politie. Indien mogelijk neem je contact op met het ABVV.

Je werkgever moet deze minimummaatregelen respecteren! Maar pas op: werk weigeren zonder wettelijk reden kan een reden voor ontslag zijn, neem daarom elke beslissing zoveel als mogelijk in overleg met je vakbond!

Het contactadres van de inspectie Welzijn op het werk kan je hier vinden: https://werk.belgie.be/nl/over-de-fod/structuur-van-de-fod/arbeidsinspectie-ad-toezicht-op-het-welzijn-op-het-werk/externe

 

Andere syndicale tips voor in het bedrijf (voor delegees):

 • Indien je niet weet of je werkgever voldoende doet om de werknemers te beschermen, bekijk dan de checklist die de overheid heeft uitgegeven en die de inspectiediensten hanteren. (bijlage)
 • Neem contact op met je arbeidsarts. Als lid van het Comité PBW heb je het recht alle specialisten te contacteren en hun advies in te winnen. De arbeidsarts is dé specialist. Wijs hem op z’n verantwoordelijkheden en zet hem aan het werk.

 Indien de werkgever geen initiatief meer neemt om de overlegorganen te laten doorgaan, wijs hem dan op zijn verantwoordelijkheid dat hij ervoor moet zorgen dat de informatie en consultatie van de overlegorganen op een digitale wijze kan gebeuren en dat vergaderingen via een elektronisch communicatiemiddel worden georganiseerd.

Geef concrete actiepunten aan om te behandelen op het Comité PBW en leg prioriteiten: is de risico-analyse correct gebeurd en volledig, duidelijke bedrijfsprocedure wanneer iemand ziek wordt, nieuwe tijdelijke arbeidsorganisatie, afbakening werkruimtes, verspreiding info-affiches van de externe dienst PBW,

Je kan als comitélid een buitengewoon CPBW vragen mét de arbeidsarts wanneer ten minste één derde van de werknemersdelegatie in het comité PBW daarom vraagt.

 • Indien de werkgever deze algemene regels niet respecteert en de werknemers in onveilige werkomstandigheden laat verder werken, twijfel dan niet om samen met je secretaris de regionale afdeling van de inspectie toezicht welzijn op het werk te contacteren en te laten optreden.
 • De welzijnswetgeving blijft van toepassing, ook in tijden van crisissen. Indien vragen over de welzijnswetgeving kan je terecht bij je secretaris. De federale studiedienst (cel welzijn) ondersteunt de secretarissen.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.