Wat kan ik doen als mijn werkgever de maatregelen niet respecteert?

Last update:
Avatar
by ABVV/ACCG/FGTB
Volgen

Omdat het corona virus zeer besmettelijk is, moeten de werkgevers de maatregelen van de regering strikt naleven. Werkgevers die zich niet aan deze maatregelen houden, riskeren zware sancties. De maatregelen waartoe de Nationale Veiligheidsraad heeft beslist zijn van openbare orde en moeten worden nageleefd door eenieder die zich op Belgisch grondgebied bevindt. De politiediensten en de overheden van bestuurlijke politie hebben als opdracht toe te zien op de naleving van de maatregelen van de regering.

Om zijn werknemers te beschermen moet de werkgever de algemene preventiemaatregelen blijven volgen.

Bent u van mening dat uw werkgever die regels niet naleeft, neem dan contact op met (en in deze volgorde):

  • in de eerste plaats je vakbond (de leden van het Comité preventie en bescherming op het werk (of bij afwezigheid de syndicale delegatie);
  • in de tweede plaats uw werkgever en/of de hiërarchische lijn (uw direct leidinggevende);
  • in de derde plaats de preventieadviseur van de interne en/of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk;
  • in de vierde plaats de bevoegde regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk;
  • tot slot de lokale politiediensten.

 

Bekijk ook: 

Dienstencheques: Mijn dienstenchequebureau is open. Welke veiligheidsmaatregelen moet iedereen nemen?

Moet ik blijven werken?

 

Opmerkingen

0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.