Kan ik tijdens mijn tijdelijke werkloosheid werken als vrijwillige brandweerman of als vrijwilliger van de civiele bescherming, met behoud van mijn uitkeringen?

Avatar
by ABVV/ACCG/FGTB
Volgen

Normaliter wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee situaties: enerzijds interventies waar levensgevaar aan verbonden is en anderzijds andere activiteiten zoals wachtdiensten, opleidingen en oefeningen, … De inkomsten zijn in de eerste situatie cumuleerbaar met de uitkeringen en in
het tweede geval niet.

In het kader van de coronacrisis zal het evenwel tot 30.06.2020 toegelaten zijn om tijdens de tijdelijke werkloosheid activiteiten als vrijwillige brandweer en als vrijwilliger van de civiele bescherming te verrichten, met behoud van de uitkeringen.

U mag alle vergoedingen die u daarvoor ontvangt, dus cumuleren met de uitkeringen, ongeacht dus het soort activiteit (interventies of andere). U moet geen specifieke formaliteiten vervullen.

 Wij proberen elke vraag zo goed als mogelijk te beantwoorden. Door de steeds veranderende situatie kan het zijn dat deze informatie niet meer geldig is. Gelieve hiervoor begrip te hebben, wij stellen alles in het werk om deze site zo actueel mogelijk te houden.

Opmerkingen

0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.