Welke afwezigheden verlengen de opzegtermijn na ontslag door de werkgever?

Last update:
Avatar
by ABVV
Volgen

Welke afwezigheden verlengen de opzeggingstermijn bij een ontslag door de werkgever?  

Afwezigheden die de opzeggingstermijn opschorten (=verlengen)

Afwezigheden die de opzeggingstermijn NIET opschorten

 • collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie
 • individuele vakantiedagen
 • extrawettelijke vakantiedagen (bv. extra verlofdagen 35-44jaar)
 • anciënniteitsverlof
 • zwangerschaps- en bevallingsrust (incl. periode van 8 weken verlofdagen postnatale rust), profylactisch verlof en lactatieverlof
 • voorlopige hechtenis
 • arbeidsongeschiktheid wegens (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval
 • inhaalrustdagen voor meer- en overuren boven de voltijdse wekelijkse arbeidsduur
 • volledige schorsing ingevolge ouderschapsverlof, verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid of palliatief verlof
 • volledig tijdskrediet
 • tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen
 • weerverlet
 • collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie
 • betaalde feestdagen
 • verlof om dwingende reden
 • kort verzuim
 • vaderschaps- en geboorteverlof
 • adv-dagen
 • vrije dagen in het kader van deeltijds tijdskrediet, ouderschapsverlof, verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid of palliatief verlof
 • sollicitatieverlof
 • toegestane en onwettige afwezigheid
 • educatief verlof
 • compensatierust voor flexibel werk (20%) en overwerk (omgezette toeslag 50 of 100%)
 • arbeidsvrijstelling, bv. voor oudere werknemers
 • definitieve hechtenis
 • afwezigheidsdagen ten laste van het ziekenfonds i.k.v. gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
 • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wij proberen elke vraag zo goed als mogelijk te beantwoorden. Door de steeds veranderende situatie kan het zijn dat deze informatie niet meer geldig is. Gelieve hiervoor begrip te hebben, wij stellen alles in het werk om deze site zo actueel mogelijk te houden.

Opmerkingen

0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.