Te nemen stappen bij tijdelijke werkloosheid

Avatar
by ABVV
Volgen

Je wordt tijdelijke werkloos gesteld omwille van de coronacrisis. Wat moet je doen? Je aanvraag indienen op www.tijdelijkwerkloos.be en het ABVV brengt alles in orde. 


Het opstarten van je dossier duurt 5 minuutjes en wij doen de rest. Het ABVV staat garant voor een snelle en correcte uitbetaling van jouw uitkering. Het enige wat je moet doen is naar onze speciale website www.tijdelijkwerkloos.be surfen en je aanvraag starten door de vragenlijst in te vullen.

  • Let op!
    Je hoeft geen nieuwe aanvraag tijdelijke werkloosheid in te dienen wanneer je de afgelopen 3 jaren al uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvangen hebt, op voorwaarde dat je nog steeds bij dezelfde werkgever werkt, in dezelfde tewerkstellingsbreuk (bijv. nog steeds voltijds), én dat je adres en rekeningnummer niet wijzigde. Voldoe je aan deze voorwaarden, dan hoef je niks te doen. 

Vulde je dus reeds een aanvraag in voor maart en is er niets veranderd aan je situatie, dan hoe je geen nieuwe aanvraag in te vullen!

 

Je twijfelt? Vul alsnog een aanvraag in.

Je kan nu dus alles afhandelen zonder langs te komen in een ABVV-kantoor, die zijn immers gesloten. Maar onze dienstverlening draait volop! Hier vind je een overzicht van onze dienstverlening en contactgevevens


Ter info

DIt gaat om een uitzonderlijke vereenvoudigde procedure. De toelaatbaarheid voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen is tijdelijk afgeschaft.

Het gebruik van de 'normale' controlekaart C3-2 voor de werknemer is afgeschaft! Er is geen controle op het genieten van andere inkomsten of activiteiten (inzonderheid bijberoep). Voor vreemde werknemers moeten er geen specifieke documenten (voorbeeld kopie identiteitskaart,…) ingediend worden. Deze afwijkingen op de reglementaire bepalingen zullen gelden tot en met augustus 2020.

 

Wij doen verder het nodige en storten je uitkering.

  • Indien je een voltijdse werknemer bent, een deeltijdse werknemer gelijkgesteld met een voltijdse of een vrijwillig deeltijdse werknemer wordt er rekening gehouden met het laatst verdiende loon. Het loon dat in aanmerking genomen wordt is echter geplafonneerd: er wordt rekening gehouden met een bedrag van hoogstens 2.754,76 euro bruto per maand. Verdien je meer, dan zal je uitkering toch berekend worden op dit 'maximum'. Van 1 februari tot 31 augustus 2020 is de uitkering voor tijdelijke werkloosheid 70% van dit (eventueel begrensd) loon en dit ongeacht je gezinstoestand. Het gaat dus om een maximum van 1928 euro bruto pro rata de gepresteerde dagen. Hier komt nog eens 5,63 euro per dag bij (zie hieronder). Deze uitkering wordt nog onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 26,75%.
  • In verband met de uitkering van 5,63 euro/dag: dit geldt enkel voor wie tijdelijk werkloos is wegens overmacht. Wie tijdelijk werkloos gesteld wordt wegens economische redenen, ontvangt de gewone regeling bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen: namelijk 2 euro per dag (of meer indien er iets meer afgesproken is in de sector).

Opmerkingen

1 opmerking
  • Ik werk deeltijds en had in februari een week verlof tijdens de krokusvakantie. Wordt mijn uitkering op dit loon berekend want ik heb in deze maand veel minder verdiend dan anders?

    0
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.