Hoeveel bedraagt mijn uitkering ik als ik op tijdelijke werkloosheid word gezet?

Avatar
by ABVV/ACCG/FGTB
Volgen

Voor de meeste werknemers zal het volgende gelden: je krijgt 70% van je normale brutoloon

Het loon dat in aanmerking genomen wordt is evenwel geplafonneerd: er wordt rekening gehouden met een bedrag van hoogstens 2.754,76 EUR bruto per maand. Verdien je meer, dan zal je uitkering berekend worden op dit begrensd loon.

De werknemer (arbeider of bediende) die in de periode van 13/03/2020 tot 30/06/2020 tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht omwille van het coronavirus, ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA.

De werknemer (arbeider of bediende) die tijdelijk werkloos wordt gesteld op grond van economische oorzaken heeft, bovenop zijn werkloosheidsuitkering, recht op een aanvullende vergoeding van minstens 2 euro per dag van tijdelijke werkloosheid. Dit supplement wordt betaald door de werkgever of door een Fonds voor Bestaanszekerheid.

Deze uitkering wordt nog onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 26,75%.

 Dit geldt voor wie voltijds werkt, vrijwillig deeltijds werkt of deeltijds werkt, maar gelijkgesteld is met een voltijdse werknemer. 

Ben je onvrijwillig deeltijds werkloos of heb je een andere héél specificieke situatie, dan neem je best contact op met het ABVV voor een exacte berekening. 

Zie hier alle maatregelen die de overheid nam 

 Wij proberen elke vraag zo goed als mogelijk te beantwoorden. Door de steeds veranderende situatie kan het zijn dat deze informatie niet meer geldig is. Gelieve hiervoor begrip te hebben, wij stellen alles in het werk om deze site zo actueel mogelijk te houden.

 

Opmerkingen

1 opmerking
  • Ik ben op vervroegd pensioen en werk normaal nog enkele uren maar nu zijn we economische werkloos ,heb ik op werkloosheidsuitkering en pensioen en moet ik iets speciaals doen

    0
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.