Heb ik recht op tijdelijke werkloosheid en hoe vraag ik het aan?

Last update:
Avatar
by ABVV/ACCG/FGTB
Volgen

mceclip0.png

 

 

Je bent of je wordt door je werkgever tijdelijk werkloos gesteld omwille van de coronacrisis. Wat moet je doen?

Het versnelde en vereenvoudigde systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona is opnieuw van kracht voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021.

Het is van geen belang of de werkgever erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector.

Wanneer?

Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona kan bij

 • een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bijv. door een opgelegde sluiting van het bedrijf)
 • of een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. In dat geval kan jij als werknemer nog een paar dagen per week werken.

Ook deze situaties vallen onder tijdelijke werkloosheid overmacht corona:

 • Je kan niet gaan werken door quarantaine, maar je bent niet ziek. Bezorg je werkgever onmiddellijk het quarantaine-attest of een bewijs dat geldt als quarantaine-attest (bijv. de sms uitgaand van contact-tracing).
 • De crèche, school of het opvangcentrum voor mensen met een handicap is (gedeeltelijk) gesloten vanwege het inperken van de verspreiding van het coronavirus en je staat zelf in voor opvang. Of je kan niet gaan werken omdat je instaat voor de opvang van een kind dat in quarantaine is. Alle informatie vind je in dit artikel.

Wat moet ik doen?

Belangrijk: ABVV-leden die al tijdelijk werkloos waren en iets moeten doen (aanvraag indienen, dossier vervolledigen, …) zullen door de ABVV-diensten werkloosheid gecontacteerd worden.
 
Bij tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht – corona geldt een vereenvoudigde procedure: je moet enkel het formulier 3.2 – Werknemer-corona invullen en aan je lokaal ABVV-werkloosheidskantoor bezorgen, dat kan heel snel online op www.tijdelijkwerkloos.be. Ga eerst hieronder na wat jij moet doen. 

Heb je sinds maart 2020 een uitkering tijdelijke werkloosheid ontvangen via het ABVV?

 • Ja. Je hoeft geen nieuwe aanvraag te doen. We ontvangen via de RVA de nodige info van je werkgever en kunnen tot een uitbetaling overgaan. Indien we nog bijkomende informatie nodig hebben dan nemen we contact met je op.
  • Ben je echter na ontvangst van je laatste uitkering van werkgever veranderd? Vul dan op www.tijdelijkwerkloos.be een nieuwe aanvraag in.
    
 • Neen, ik heb recent geen uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvangen.
  Vul op www.tijdelijkwerkloos.be een aanvraag in. Ben je nog geen ABVV-lid dan brengen we dat ineens in orde.

   
 • Neen, ik heb uitkeringen ontvangen via een andere uitbetalingsinstelling.
  Vul op www.tijdelijkwerkloos.be een nieuwe aanvraag in.

 

Je kan nu dus alles afhandelen zonder langs te komen in een ABVV-kantoor. Onze dienstverlening draait natuurlijk volop! Hier vind je een overzicht van onze dienstverlening en contactgevevens

Goed om weten

 • Je hoeft geen nieuwe aanvraag tijdelijke werkloosheid in te dienen wanneer je sinds maart 2020 al uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvangen hebt, op voorwaarde dat je nog steeds bij dezelfde werkgever werkt, in dezelfde tewerkstellingsbreuk (bijv. nog steeds voltijds), én dat je adres en rekeningnummer niet wijzigde. Voldoe je aan deze voorwaarden, dan hoef je niks te doen.
  Je twijfelt? Vul alsnog een aanvraag in.
 • Als je dossier in orde is, kunnen wij betalen. Dat gebeurt steeds aan het begin van elke maand. 
 • Je hoeft niet elke maand een nieuwe aanvraag tijdelijke werkloosheid in te dienen bij het ABVV. Alleen wanneer van je van uitbetalingsinstelling of van werkgever verandert, of overstapt naar een andere tewerkstellingsbreuk (bijv. van voltijds naar deeltijds), of wanneer je adres of je rekeningnummer wijzigt, moet je een nieuwe aanvraag indienen via www.tijdelijkwerkloos.be.
 • Het is je werkgever die jou op een vorm van tijdelijke werkloosheid zet. Hij weet dus over welk systeem het gaat. Het is ook je werkgever die aangifte moet doen en de procedure in gang zet. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je werkgever doorgeeft welke dagen je tijdelijk werkloos bent. Enkel wanneer die gegevens in je dossier aangevuld zijn, kan je uitkering berekend worden. Van zodra je werkgever weet om welke dagen het gaat, moet hij dit doorgeven in wat de ‘aangifte sociaal risico’ heet. Hij hoeft helemaal niet te wachten tot het einde van de maand om dat te doen want dit kan het uitbetalen doen opstroppen. Spreek hem hierover aan, of licht je delegee in.
   

Hoeveel bedraagt mijn uitkering?

 

Wat is er anders?

 • Er zijn geen toelaatbaarheidsvoorwaarden, je hoeft dus geen beroepsverleden te bewijzen.
 • Het gebruik van de controlekaart C3.2A of 'stempelkaart' is tijdelijk afgeschaft. Je hoeft deze dus ook niet bij te houden en binnen te brengen bij het ABVV.
 • De controle op het ontvangen van andere inkomsten of activiteiten, zoals bijberoep, valt weg. Je kunt een bijkomstige activiteit (als zelfstandige in bijberoep of als loontrekkende) die je al uitoefende in de drie maanden voor je voor het eerst tijdelijk werkloos werd gesteld wegens het coronavirus tijdens je werkloosheid verder blijven uitoefenen. Die activiteit moet niet worden aangegeven en de inkomsten daaruit hebben geen invloed op de werkloosheidsuitkering.
 • Voor buitenlandse werknemers moeten er geen specifieke documenten (voorbeeld kopie identiteitskaart…) ingediend worden.

Deze afwijkingen op de reglementaire bepalingen gelden tot en met maart 2021.
We houden je op de hoogte en actualiseren deze pagina wanneer nodig.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.